Inbrottslarm och rökdetektor

För den som vill skydda sitt hem till varje pris finns nu en hel del möjligheter att jobba med frågorna som avses. Det går att skydda sin fastighet mot såväl inre som yttre hot, där man även har möjlighet att på distans följa vad som händer. Bra rökdetektor kombinerat med larm är ett sätt att jobba med flera aspekter av säkerhet. Ett larmsystem syftar vanligtvis till att förhindra inbrott samt att förenkla arbetet med att gripa den som gått in utan tillåtelse. Dagens larm är sofistikerade och kan känna av minsta försök till inbrott. De inre hot som föreligger är svårare att hantera. Vattenläckor och brand hör till de vanligaste och det är här man fokuset produktutvecklingen.

Uppkopplad rökdetektor

Den sorts rökdetektor som nu fått uppmärksamhet bland såväl husägare som verksamheter, är uppkopplad via larmsystemet i hemmet. Detta medför att någon utomstående kan vara på plats via larmcentralen för att svara på alla signaler som skickas. Skulle brand utbryta kan personalen snabbt få informationen, ta kontakt med fastighetsägaren och vid behov kalla in räddningstjänst. Allt detta inom loppet av sekunder då tiden är någonting som har stor inverkan på hur räddningsarbetet fungerar.

Även om man är i en sidobyggnad eller källare, kan man få information om att husets rökdetektor fångat upp en potentiell risk. När en rökdetektor sätts igång, följer samtliga andra efter. Det betyder att man kan hör ”varning brand i annat rum!” från varje rökdetektor i bostaden. I samband med detta påbörjas dialog med larmföretaget via högtalare. Skulle det vara falskt larm kan man enkelt avstyra vidare insatser. Om man å andra sidan inte är hemma, eller om flera rökdetektorer sätter igång i olika rum, kan räddningspersonal tillkallas omgående. Det är viktigt att dessa får rätt information om vad som väntar på platsen. Därför filmas också brandområdet för att ge förutsättningar till räddningsarbetet.

Det finns många sätt att skydda sin fastighet och att kombinera rökdetektor med larm samt vattensensorer ger ett bra försprång. Vid fara informeras man även via sms för att ingenting skall ske utan att man har vetskap om den situation som inträffat därhemma. Oavsett var man befinner sig finns någon som kan agera utifrån behov.